Songtekst van Babylon Zoo: Are You A Boy Or A Girl?

Are You A Boy Or A Girl?


*Never sell your soul (ah ah)
Never sell your soul (ah ah)
Never sell your soul

Life is a nipple for millions of people
Hangin' around on the town, are you a boy or girl
Mirrors an' poses, we powder our noses
Struttin' around in a gown, are you a boy or girl

Anybody, does anybody care
Walkin' around, you're the talk of the town
We're no more then trash
But after today (the whole world knows my answer)
After today (the poison tastes much better)
And when you're a boy (the whole world knows my answer)
And when you're a girl (the poison tastes much, poison tastes much better)

Bigger then Jesus, a pleasure to meet us
What's going out on the town, are you a boy or girl?
Make up and poses, glam lookin' closer
Color the town with the sound, are you a boy or girl?

We got dinosaur's feet, diggin' holes in the street
Jackin' up on the beat
The young dudes you're in with me oh yeah, oh yeah
But after today (the whole world knows my answer)
After today (the poison tastes much better)
And when you're a boy (the whole world knows my answer)
And when you're a girl (the poison tastes much, poison tastes much better)

But after today (the whole world knows my, the whole world knows my answer)
After today (the poison tastes much better)

And when you're a boy (the whole world knows my answer)
And when you're a girl (the poison tastes much, poison tastes much better)

*RepeatCaptcha
Liedje Babylon Zoo Are You A Boy Or A Girl? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Are You A Boy Or A Girl?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Are You A Boy Or A Girl? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Are You A Boy Or A Girl? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.