Stereo Superstar


Weird-lookin' people, they seem all right
Nobody's drivin' tonight
Beautiful people (Beautiful people)
Strangers that meet us, they seem all right
Somebody tell me why, maybe tonight (Maybe tonight)
All I wanted was a photograph
A picture disc, I think it fits
Eight days a week, twenty-five hours a day
We're Stereo Superstar (Superstars)

Eight days a week, twenty-five hours a day
We're Stereo Superstar (Superstars)
Beautiful people, the seemed all right
Nobody's drivin tonight
Beautiful people (Beautiful people)
All I wanted was their photograph
A picture disc, one that fits
Eight days a week, twenty-five hours a day
We're Stereo Superstar (Superstars)

Eight days a week, twenty-five hours a day
We're Stereo Superstar (Superstars)

(Superstar, Superstar, Superstar,)
(Superstar, Superstar, Superstar)Captcha
Liedje Babylon Zoo Stereo Superstar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stereo Superstarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Stereo Superstar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stereo Superstar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.