Confused Art


Red light, green light
Red light, green light
Red light, green light
Red light, green light
Passion is dead
Computer said
We capture fire
Karma has died

Violence kills the innocent
A modern youth
A common truth
Passion dies
a silent souls
Governments they take control

Extra terrestrial behaviour
In my own backyard
The television always lies
The camera blinds my eyes

ART
Confused art
Confused art
Confused art
Confused art

Red light, green light
Red light, green light

Passion's a crime
Money's alive
Try and forget
Karma is dead

Politicians always lie
They cover truth to rule our lives
Passion dies
Silent souls
Governments they take control

Extra terrestrial behaviour
In my own backyard
The television always lies
The camera blinds my eyes

ART
Confused art
Confused art
Confused art
Confused artCaptcha
Liedje Babylon Zoo Confused Art is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Confused Artmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Confused Art downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Confused Art in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.