Aroma Girl


There is somethin' strange deep inside her brain
I don't know where to start this bionic heart in my imagination
I wonder, how low, how low, how low is your soul
I don't know what to say it's a fool's parade
There's a million stars tearing us apart in my imagination
I wonder how low, how low, how low is your soul
In my imagination I wonder how low, how low, how low is your soul

*Say that that you want me, the fear is gone, the fear is gone
Waitin' for the midnight run to carry me home, aroma girl, aroma girl

You and me we are so manic, never satisfied
There's no way we're runnin' outta time
People say the government's to blame, why do we live this way?
Life is strange, there's no one left to blame, how do we live this way oh me?Captcha
Liedje Babylon Zoo Aroma Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aroma Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Aroma Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aroma Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.