Caffeine


Home
What is home?
Pack your possesions and leave us alone
Forget your colour and creed
Your sexuality embarrassed us all
Take off your Asian tag and hit the road
The word is why I need a God
I need a God to impress
Get off my soul
So many nerds have we found them all
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I don't want to find a new home
Caffeine
Caffeine
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine

They would prefer it if you lived off drugs
It's not a curable disease
Your sexuality confounded their world
Take off you Asian tag and hit the road
The word is why I need a God
I need a God to impress
Get off my soul
So many nerds have we found them all

C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I don't want to find a new home
Caffeine
Caffeine
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine

What is home where is home what is
home
I don't know why I need a God
I need a God to impress
Confused my soul
So many words do we need them all

C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I don't want to find a new home
Caffeine
Caffeine
C-a-f-f-e-i-n-e
Caffeine
Caffeine
I think I want to find a new home
Caffeine
Caffeine
Caffeine
Caffeine
CaffeineCaptcha
Liedje Babylon Zoo Caffeine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Caffeinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Caffeine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Caffeine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.