Songtekst van Behind The Scenery: No Second Silence

No Second Silence


The sadistic beast man
Erases silence and awakes the sleeper
With his stainless claws he drives the nail
Deeper and deeper

We all should learn to suffer in our controlled-
Uncontrolled Chaos

Stress is razor blade
Pioneer of pain
No second regeneration
They cut again
In every sinew
In every cell
Feel the torture
Feel the pain again

The dreamer´s search
He'll never reach the shores of sleep
A nervous hostage
To insomnia

No second silence
No release from the heartbeat of technology
No second sleep
No release from the tongues of misery

Restless faces
A live against the clock
A cruel competition
That can´t be won
The fast-moving present
That moves restriction
A prelude of our self-made insanity

Haunting voices celebrate a raging requiem
A lullaby in deadly speed

Stress is razor blade
Pioneer of pain
No second regeneration
They cut again
Heartbeat of technology
Tongues of steel
A prelude of our
Self-made insanityCaptcha
Liedje Behind The Scenery No Second Silence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Second Silencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Behind The Scenery No Second Silence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Second Silence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.