Songtekst van Blazing Eternity: (Dont) Tell the World

(Dont) Tell the World


Trying to see but can't break through
Silver skies talks to me like ghosts of the past
Ignoring call from electric skies
And the house of cards
Fall to the ground death

Seems to whisper these years
Must face it and tell the truth
Must face myself and tell the world
Still lost in the white lines
Seems to whisper these years
Must face it and tell the truth
Must face myself and tell the world
Still seeing through mirrors

A December could only apply to myself
Going to the lake of freedom but water is to cold to swim
I can go back but I can't move
Temptation can burn
But will I drown

Death seems to whisper these years
Must face it and tell the truth
Must face myself and tell the world
Still seeing through mirrors
Death seems to whisper these years
Must face it and tell the truth
Must face myself and tell the world
Still seeing through mirrors

[x2]Captcha
Liedje Blazing Eternity (Dont) Tell the World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Dont) Tell the Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blazing Eternity (Dont) Tell the World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Dont) Tell the World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.