Concrete Jungle


No sun will shine in my day today
The high yellow moon won't come out to play:
I said darkness has covered my light,
And the stage my day into night, yeah
Where is the love to be found?
Won't someone tell me?
'Cause my life must be somewhere to be found
Instead of concrete jungle,
Where the living is harder
Concrete jungle
Man you got to do your best Wo-ooh, yeahCaptcha
Liedje Bob Marley Concrete Jungle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Concrete Junglemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Concrete Jungle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Concrete Jungle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.