Caution


[Bob Marley]

Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo
Wo-wo-wo-wo, wo-wo-wo-wo
Here I am walkin' down the street (Walkin', walkin', walkin', walkin',
walkin', walkin', walkin', walkin', walkin', walkin', walkin',
walkin')
And the children: everything is so sweet
(Wo-wo-wo sweet! Wo-wo-wo sweet!)
I'm doin' my best and I'm doin' it slow,
But there is just one thing I would like you to know

Ooh, when you wet, it's slippery, yeah Uh!
When it damp, it crampin'!
If it's slidin', you'll tumble down,
Won't want you on the ground

Oh-oh-oh! Caution: the road is wet;
Black soul is black as jet Did you hear me?
Caution: the road is hot;
Still you got to do better than that!
'Cause when you wet, it's slippery, yeah It's slippery, yeah!
When it damp, it crampin'! When it damp, it crampin'!
If it slidin' up and down-a,
Don't want you on the ground Brother!

Hit me from the top,
You crazy muthafunkin'!
Hit me from the top,
You crazy muthafunkin'!
Hit me from the top,
Crazy muthafunkin'! Eh!

When you wet, it's slippery, yeah Uh!
When it damp, it crampin!
If you slidin', you're tumblin' down,
Don't want you on the ground! Don't, don't!

Caution: the road is wet;
Black soul is black as jet Black soul!
Caution: the road is hot;
Yeah, you got to do better than that!
/fadeout/Captcha
Liedje Bob Marley Caution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cautionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Caution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Caution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.