Songtekst van Bob Marley: Ain't No Sunshine When She's Gone

Ain't No Sunshine When She's Gone


Ain't no sunshine when she's gone
It's not warm when she's away
Ain't no sunshine when she's gone
And she's always gone too long anytime she goes away

Wonder this time where she's gone,
Wonder if she's gone to stay
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home anytime she goes away

And I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know,
I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know

Hey, I ought to leave the young thing alone,
But ain't no sunshine when she's goneain't no sunshine when she's
Gone, only darkness everyday Ain't no sunshine when she's gone,
And this house just ain't no home anytime she goes away

Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes awayCaptcha
Liedje Bob Marley Ain't No Sunshine When She's Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't No Sunshine When She's Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Ain't No Sunshine When She's Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't No Sunshine When She's Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.