Chances Are


Chances are we're gonna leave now
Sorry for the victim now
Though my days are filled with sorrow
I see years of pride tommorrow

Chances, chances are some might not hold out
Chances are, hang on right now
Though-oh-oh-oh my-my days are filled with sorrow
I see years of pride tommorrow

Chances, chances are some might not hold out
Chances are, hang on right now
Chances are, oh chances, you're my chances
Chances are, hang on right now

Chances are, hang on right now

Deal with loneliness, I'll take some tear drops
Chances are we'll have to win
Chances are, hang on right now
Chances are, chances areCaptcha
Liedje Bob Marley Chances Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chances Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Chances Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chances Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.