Freak Out


We're so friendly to the better lookin' guys
Watchin 'em wiggle in front of our eyes
We just laugh, we stay cool
We're in control, we're in the mood

And we won't stop
Too hot
Platform shoes, too high for hip hop
Faces, places, never, never, never, never felt so good

We're somethin' special baby
And you know, don't you know it

We are here
(Let's freak out)
Step aside and let us in
(Word is out)
Now this party can begin

(Let's freak out)
Wake up people we've arrived
(Word is out)
We're gonna burn it up tonight
Now this party can begin

See that fella with the crazy lookin' shoes
Seriously, bad, bad news
Watch him laugh, thinks he's cool
Lost all control but he's in the mood

And he won't stop
Too hot
Crazy shoes, too new for hip hop
Faces, places, never, never, never, never felt so good

We're somethin' special baby
And you know, don't you know it

We are here
(Let's freak out)
Step aside and let us in
(Word is out)
Now this party can begin

(Let's freak out)
Wake up people we've arrived
(Word is out)
We're gonna burn it up tonight

Now this party can be
Now this party can begin
Now this party can be
Now this party can begin

We're gonna burn it up tonight
(Let's freak out)
Wake up people we've arrived
(Word is out)
We're gonna burn it up tonight

(Let's freak out)
Step aside and let us in
(Word is out)
Now this party can begin
(Let's freak out)Captcha
Liedje B*Witched Freak Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Freak Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Freak Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Freak Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.