Never Giving Up


Come on, baby, come on, baby

Tell me about your day, what you been thinkin'?
'Cos I been waiting outside your place
Waiting a long time now and I been callin'
Baby, I just had to see your face

Please don't tell me I'm in your way
I want your love more and more each day

Never giving up now, all of my heart is in it
You can't walk away
Never giving up now, taking it to the limit
Do you feel the same as I do?

Walking you to your door, feel my heart sinking
Give me a chance, boy, don't turn me down
I can be anything, all that you wanted
I'll be your king and you can wear my crown

You get stronger every time
Don't you know
You've been on my mind

Never giving up now, all of my heart is in it
You can't walk away
Never giving up now, taking it to the limit
Do you feel the same as I do?

Come on, baby

You get stronger every time
Don't you know
You've been on my mind
You've been on my mind
You've been on my mind
You've been on my mind

Never giving up now, all of my heart is in it
You can't walk away
Never giving up now, taking it to the limit
Do you feel the same?

Never giving up now, never giving up now

Never giving up now, all of my heart is in it
You can't walk away
Never giving up now, taking it to the limit
Do you feel the same?

Never giving up now, all of my heart is in it
You can't walk away
Never giving up now, taking it to the limit
Do you feel the same?Captcha
Liedje B*Witched Never Giving Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Giving Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Never Giving Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Giving Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.