Oh Mister Postman


Angel, I can feel it's not you
Angel, I wish it were not true
And as I walk to the beat of my heart inside
I feel like letting go
Oh, darling now in my dream you'll be tonight so

Oh, Mister Postman, give me a sign
Tell me you've a letter to make me feel fine
Oh, don't you know I am waiting here for you
Tell me it will be here tonight

Baby, it's the way that I feel
Baby, my heart, it won't conceal
And as I walk to the beat of my heart inside
I feel like letting go
Oh, darling now in my dream you'll be tonight, so

Oh, Mister Postman, give me a sign
Tell me you've a letter to make me feel fine
Oh, don't you know I am waiting here for you
Tell me it will be here tonight

Oh tonight
He's in my heart, in my soul

And oh, Mister Postman at last it's arrived
Here I have a letter, I know he's alive
Oh don't you know there's no more waiting here for him
Now I won't write

Now I won't write
Now I won't write
Now I won't write
Goodbye
(Good bye, Mister Postman)Captcha
Liedje B*Witched Oh Mister Postman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Mister Postmanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B*Witched Oh Mister Postman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Mister Postman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.