I Will Hide Myself Away


Smooth like a rolling crystal ball
Heading for a sideline
Straight towards the fall
No one will get through
No one will get through at all

The night sky illuminates it all
Like a distant firefight
Always orchestral
The sun is coming soon
Just to pass by you
By you

And I will hide myself away
Save all of these people for another day
And I will hide myself away
Just to spite them all for another day

The moon comes down on me again
Soon this lonely dream now slowly will begin
Giving me this pain
This paralyzing pain again

The night sky illuminates it all
Like a distant firefight
Always orchestral
Time is coming soon
Just to pass by you
Pass by you

And I will hide myself away
Save all of these people for another day
And I will hide myself away
Just to spite them all for another day

Smooth like a rolling crystal ball
Heading for a sideline
Straight towards the fall
No one will get through
No one will get through at all

And I will hide myself away
Save all of these people for another day
And I will hide myself away
Just to spite them all for another day

And I will hide myself away
Much to the chagrin of everyone this day
And I am not much a friend this way
No, I'm not fit to wear that hat todayCaptcha
Liedje Cartel I Will Hide Myself Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Hide Myself Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cartel I Will Hide Myself Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Hide Myself Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.