Songtekst van Christina Perri: No One's Gonna Love You

No One's Gonna Love You


(Originally by Band of Horses)

It's looking like a limb torn off
Or altogether just taken apart
We're reeling through an endless fall
We are the ever-living ghost of what once was

But no one is ever gonna love you more than I do
No one's gonna love you more than I do

And anything to make you smile
It's a better side of you to admire
But they should never take so long
Just to be over then back to another one

But no one is ever gonna love you more than I do
No one's gonna love you more than I do

But someone should have warned you
When things start splitting at the seams and now
The whole thing's tumbling down
Things start splitting at the seams and now
If things start splitting at the seams and now
It's tumbling down, hard

I did anything to make you smile
You are the ever-living ghost of what once was
I never want to hear you say
That your better off
Or you liked it that way

'Cos no one is ever gonna love you more than I do
No one's gonna love you more than I do

They really should have warned you
When things start splitting at the seams and now
The whole thing's tumbling down
Things start splitting at the seams and now
If things start splitting at the seams and now
It's tumbling down, hardCaptcha
Liedje Christina Perri No One's Gonna Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No One's Gonna Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri No One's Gonna Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No One's Gonna Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.