Tragedy


If you could envision
The meaning of a Tragedy ooooo
You might be surprised to hear it's you and me
When it comes down to it
You never made the most of it
Oooo so I cried, cried, cried, and now I say goodbye
And I won't be made a fool of
Don't call this love

When did you decide that I didn't have enough to buy?
Forgive and forget you a thousand times
For the fire and the sleepless nights
And I won't be made a fool of
Don't call this love

Don't call this love

Lalalalalalalala lalalala Love
Lalalala Love Lalalalalala Love
Oooh

Why did you feel the need to prove that everybody else was right?
No I won't fight

Oh, you're my Tragedy Tragedy
Oh, you're my Tragedy ooohh
This is ohhh no no no

Lalalalalalalala lalalala Love
Lalalalalala Love Lalalala Love
Lalalalalalalala lalalala Love
Lalalalala
LoveCaptcha
Liedje Christina Perri Tragedy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tragedymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Tragedy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tragedy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.