Too Good To Be True


Baby I can't believe you I can barely conceive you
Cause baby you're just too good to be true impossible you
Well the Sandman must be scheeming playing games with my dreaming
Cause baby you're just too good to be true
Every morning I rise and shine and then start rockin' and reelin'
Can't seem to keep myself from gettin' this crazy tinglelin' feelin'
If I'm a dreamin' and makin' you up then I don't want anyone wakin' me up
Cause baby you're just too good to be true
[ guitar ]
Every since the day I met you I've been workin' on a plan to get you
Cause baby you're just too good to be true sweet lovable you
Well I know that it's not practical fall in love with a miracle
Oh baby you're just too good to be true
Every morning I rise and shine and then start rockin' and reelin'
Can't seem to keep myself from gettin' this crazy knockin' down feelin'
If I'm a dreamin' and makin' you up then I don't want anyone wakin' me up
Cause baby you're just too good to be true
I'm believable you oh baby you're just too good to be trueCaptcha
Liedje Connie Smith Too Good To Be True is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Too Good To Be Truemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Too Good To Be True downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Too Good To Be True in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.