If It Ain't Love


If it ain't love then let's don't even let it start let's leave it alone
If it ain't love then let's don't temp our foolish hearts let's leave it alone

Happiness is free just like a rollin' stone and only love can make it stay at home
Feelin's have a way of mixin' right with wrong if it ain't love let's leave it alone
If it ain't love
[ fiddle ]
Togetherness can fade like the music of a song
It comes and goes like the breaking of the dawn
How could we hang on to somethin' that was gone if it ain't love let's leave it alone
If it ain't love
If it ain't loveCaptcha
Liedje Connie Smith If It Ain't Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If It Ain't Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith If It Ain't Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If It Ain't Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.