Songtekst van Connie Smith: Go Ahead And Make Me Cry

Go Ahead And Make Me Cry


Go ahead and make me cry go ahead and make me blue
Bring the teardrops to my eyes if that's what you wanna do
Go ahead and make me lonely darling I belong to you
For you are my one and only go ahead and make me blue
Darling I could never change so why should I complain
Even though you broke my heart it's yours to tear apart
Go ahead and make me live go ahead and let me die
This is all I have to give go ahead and make me cry
[ guitar ]
Darling I could never changeCaptcha
Liedje Connie Smith Go Ahead And Make Me Cry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Go Ahead And Make Me Crymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Connie Smith Go Ahead And Make Me Cry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Go Ahead And Make Me Cry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.