Grave Warnings


Predestinations of the world
lies lost, ill-fated doings
Global sickness, raging plagues
unceasing remnants

Premonitions are clear to see
few futile attempts to savior
Foreboding fear is insufferable
the time, the end prevails
Foreboding fear is insufferable!

Insufferable!

From the Dark bowers of holy
man's domain
Is the ruthlessness
action of mortality

Predestinations of the worlds,
profilitions of war
Fear dogmatic mass hate
heed grave warnings!!!Captcha
Liedje Diabolic Grave Warnings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grave Warningsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Grave Warnings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grave Warnings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.