Vengeance Ascending


In the beginning
We fought to find
Our rightful place
Destined to reign supreme!!!

With desperate visions
We fight until death
And banishment of cursed souls!
This battle for survival
In eternal war!!!!

Ancestral blood of distant warriors
Flows through our veins
Ignite the white-hot flame
Desire burns, burns burns
infinitely
Our blood boils with rage
Ignite the white-hot flame!!

With desperate visions
We fight until death
And banishment of cursed souls!
This battle for survival
In eternal war!!

Vengeance screams!!
The ally of strength
We beckon the call
To accelerate the demise

Enemies bloodied and maimed
Bleed, bleed, bleed
With hatred we spit on your corpse!!

No honor
Pathetic speck of vile existence
Despised even in death
Victorious we reign!!!Captcha
Liedje Diabolic Vengeance Ascending is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vengeance Ascendingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Vengeance Ascending downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vengeance Ascending in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.