Sacrament Of Fiends


Enter into the realm of Diabolic
The epitome of God we destroy
With grinding force
and wickedness
an aim to conquer
and reignunholy!

Unseen lies the plague
released in a furious manner
Strengths within thy circle
powers of defiantGods!

Sinful ways, lusts in reality
Engulfed in the image
Penetrating nightshade vision
Satisfy the vigorous yearning!

Penetrating nightshade vision
Satisfy the vigorous yearning!

Hellish in this mortal world
possessed with
immeasurable hate
Blacken souls potency aligned
Embodies the infinite accuser!Captcha
Liedje Diabolic Sacrament Of Fiends is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sacrament Of Fiendsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Sacrament Of Fiends downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sacrament Of Fiends in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.