View With Abhorrence


The word of God
crippling their minds
The words of evil
seem so divine
Living their lives
search for salvation
We live for darkness
and embrace damnation

Paralyzed children of Christ
Blindly following his ways
Self deceit, believing his lies
Heaven awaits when they die!

You have been deceived!!

Break the cross,
a Christian epidemic
Destroy with disgust,
faith is only a crutch
Hypocrisy, confessing evil sins
confined to slavery,
Hail the Demise!Captcha
Liedje Diabolic View With Abhorrence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied View With Abhorrencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic View With Abhorrence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje View With Abhorrence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.