Dwelling Spirits


Nightmarish chaos,
Spine-snapping chills
Unearthly spirits,
The dead are haunting!!!

Peaceful suburban home
first of its kind
Family of chosen ones
Unaware of what's to come
Began with a strange occurrence
Witness a disturbance
Excursion into the supernatural
The living better beware

Unknown phenonmem
Disembodied souls
unearthly spirits invade,
To terrify the living

Plagued by a presence,
Paranormal episode
Psycontronic happenings,
intrusion of ghosts!!!

Peaceful suburban home
last of its kind
Family of chosen ones
Too late for the fate to judge
Forces too powerful to stop
Ghosts contempt their souls
Failed the premonition
Dying world of infliction!!!

Dwelling Spirits!!!Captcha
Liedje Diabolic Dwelling Spirits is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dwelling Spiritsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Diabolic Dwelling Spirits downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dwelling Spirits in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.