Extracted Nails


Oh, unveil, unclothe, excoriate,
Decorticate, peel, divest, shred,
Strip and scalp Your nails,
Your hands haemmorage continiously,
Numbness will then follow,
Until the pain is overwhelming,
The meek suffering of thee,
As they watch Your flesh revel
And achieve their morbid greedCaptcha
Piosenkę Disembowelment Extracted Nails przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Extracted Nails, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Extracted Nails. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Disembowelment Extracted Nails w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.