Red Lights


Blacked out,
Everything's faded on your love,
I'm already wasted, so close
That I can taste it now, now

So let's break right out of these guilty cages
We're going to make it now
Don't ever turn around
Don't ever turn around

Nobody else needs to know
Where we might go
We could just run them red lights
We could just run them red lights

There ain't no reason to stay
We'll be light years away
We could just run them red lights
We could just run them red lights

We could just run them red lights

White lights, flirt in the darkness
This road leads where your heart is
These signs, something we can't ignore no

We can't back down
We'll never let them change us
We're going to make it now
What are we waiting for
What are we waiting for

Nobody else needs to know
Where we might go
We could just run them red lights
We could just run them red lights

There ain't no reason to stay
We'll be light years away

We could just run them red lights
We could just run them red lights

We could just run them red lights
We could just run them red lights
We could just run them red lights
We could just run them red lights
We could just run them red lightsCaptcha
Liedje DJ Tiesto Red Lights is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Red Lightsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje DJ Tiesto Red Lights downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Red Lights in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.