Makin' Whoopee


Everytime I hear that march from ?Lowingrin?
I am always on the outside lookin' in
Maybe that is why I see the funny side
When I see somebody's brother take a bride
Weddings make a lot of people sa-ad
But if it isn't you they're not so bad
Another bride, another June
Another sunny honeymoon
Another season, another reason
For makin' whoopee
A lot o' shoes, a lot o' rice
The groom is nervous, he answers twice
It's really killing, that he's so willing
To make whoopee
Picture a little love nest
Down where the roses cling
Picture the same sweet love nest
Think what a year can bring
He's washin' dishes and baby clothes
He's so ambitious he even sews
But don't forget folks
That's what you get folks
For makin' whoopee
Down through the countless ages
You'll find it everywhere
Somebody makes good wages
Somebody wants her share
She calls him Toodles and rolls her eyes
She makes him strudles and bakes him pies
What is it all for
Just so he'll fall for
Makin' whoopeeCaptcha
Liedje Doris Day Makin' Whoopee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Makin' Whoopeemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Makin' Whoopee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Makin' Whoopee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.