Songtekst van E-rotic: Oh Nick Please Not So Quick

Oh Nick Please Not So Quick


Oh Nick please not so quick
You know I want it big
I wanna feel like in heaven
Just like in heaven
Oh Nickie not so quick
You know that makes me sick
I wanna feel you forever

You are so sweet And I feel the heat
You are the one youre the one that I need
Oh yeah yeah baby do it to me
I wanna feel you deep wanna feel you so deep
Baby hold me tight baby hold me just tight
I cant stand stand stand it all night
I want you And you know its high noon
Im come Come Coming real soon

Oh Nick please not so quick
You know I want it big
I wanna feel like in heaven
Just like in heaven
Oh Nickie not so quick
You know that makes me sick
I wanna feel you forever
Aah Aah Aah Aah Nickie Nickie
Baby lets come together
I wanna feel you as long as I can

Head over heals Im breaking your seals
So gimme some more just to see how it feels
So join me wanna go to the top
Having sex aint gonna be a flop
Oh baby I cant stand it no more
Never been in heaven before
Cant hold back baby feel it oh wow
Im come come coming right now

Nickie no quickie
Wait till you feel Im ready
Please hold me tight in the dark of the night

Aah Aah Aah Aah Nickie Nickie (Good night Nickie)Captcha
Liedje E-rotic Oh Nick Please Not So Quick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Nick Please Not So Quickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Oh Nick Please Not So Quick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Nick Please Not So Quick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.