Queen Of Light


Can you see me falling
Can you hear me calling you

Shadows of pale - pass by
You're ready to sail - and I
Will love you
Forever

You're tearing me down - but why
My daydreams are bound - to die
I'll miss you
Forever

CHORUS
Hear me queen of light
Help me through the night
And deep inside
Missing links are hurting
Queen of light
Tell me why
You hide
There behind the curtain

Can you see me falling
Can you hear me calling you

All that we had - were lies
We're ending with sad - goodbyes
The story
Is over

Playing it cool "? I'll try
I'm breaking the rules - and I cry
I want you
Forever

CHORUS

Can you see me falling
Can you hear me calling you

CHORUS

can you see me falling
can you hear me calling youCaptcha
Liedje E-rotic Queen Of Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Queen Of Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic Queen Of Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Queen Of Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.