When I Cry For You


When the time is turning
And the sun disappears
When I feel that nightmares are around
Come close and taste my tears

That's when I cry for you
When my memories strike me down
Hold me just when I cry for you
All my thoughts are now about
Come close and hold me
When the night is blue
That's when I cry for you

When the times are changing
And the good turns to bad
When I feel that my heart has lost control
I need the times we had

Uuuh, Uuh-uh-uh-uh

Come close and hold me
When the night is blue
That's when I cry for youCaptcha
Liedje E-rotic When I Cry For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When I Cry For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-rotic When I Cry For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When I Cry For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.