I Will Fight Alone


Battles rage throughout hamlets and empires
Heroes die, legends are born
The righteous pray all through the eons
Still the evil unsheaths the sword

God of time keeps track of all the things
Gathers in the souls of the dead
A champion born, knight reincarnate

Fear, death, blood, flesh - my glory day is here
Over lords, raging hordes, the spoils of war are near

I will fight alone
Stand and face and army of one
I will fight alone
Until I'm overrun

Answer the cries of innocent children
Bury deep the overlords
The banner hails avenging warrior
Savior of a stricken world

Hear the seer's foretell my - lonely demise
Reap the sorceress angered - am still aliveCaptcha
Liedje Firewind I Will Fight Alone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Fight Alonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind I Will Fight Alone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Fight Alone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.