Love Of My Life


Love of my life,
You've hurt me,
You've broken my heart and now you leave me,
Love of my life can't you see,
Bring it back, bring it back,
Don't take it away from me
Because you don't know
What it means to me

Love of my life don't leave me,
you've taken my love,you now desert me
Love of my life can't you see,
Bring it back, bring it back,
don't take it away from me
Because you don't know
what it means to me

You will remember
when this is blown over
And everythings all by the way
When i get older
i will be there at your side to remind you
How i still love you, i still love you
Back hurry back,
please bring it back home to me,
Because you don't know
what it means to me
Love of my life,
love of my life,
yeahCaptcha
Liedje Freddie Mercury Love Of My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Of My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Love Of My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Of My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.