Songtekst van Freddie Mercury: The Great Pretender

The Great Pretender


Oh yes, I'm the great pretender
Pretending I'm doing well
My need is such
I pretend too much
I'm lonely but no one can tell

Oh yes, I'm the great pretender
Adrift in a world of my own
I play the game but to my real shame
You've left me to dream all alone

Too real is this feeling of make-believe
Too real when I feel what my heart can't conceal

Oh yes, I'm the great pretender
Just laughing and gay like a clown
I seem to be what I'm not you see
I'm wearing my heart like a crown

Too real when i feel what my heart can't conceal

Oh yes, I'm the great pretender
Just laughing and gay like a clown
I seem to be what I'm not you see
I'm wearing my heart like a crown
Pretending that you're
Pretending that you're still around

Produced by Freddie Mercury, Mike Moran and David Richards

Original version from Irwin Winkler's film 'Night and The City'

Published by Southern Music Publishing Co LtdCaptcha
Liedje Freddie Mercury The Great Pretender is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Great Pretendermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury The Great Pretender downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Great Pretender in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.