Giving Me A Chance


You know I never want to let you down
It cuts me up to see you sad
And I wish that I could undo what I've done
Give back the faith in me you had

Oh yeah
Oh yeah

You know I love you more than anyone
But I get a little wrapped up in myself
But you know I never want to do you wrong
Bring into question what we have

Oh yeah
I know I let you down
I know I let you down
But you're giving me a chance

Oh yeah
I know I let you down
I know I let you down
But you're giving me a chanceCaptcha
Liedje Gotye Giving Me A Chance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Giving Me A Chancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Giving Me A Chance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Giving Me A Chance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.