Giving Me A Chance


You know I never want to let you down
It cuts me up to see you sad
And I wish that I could undo what I've done
Give back the faith in me you had

Oh yeah
Oh yeah

You know I love you more than anyone
But I get a little wrapped up in myself
But you know I never want to do you wrong
Bring into question what we have

Oh yeah
I know I let you down
I know I let you down
But you're giving me a chance

Oh yeah
I know I let you down
I know I let you down
But you're giving me a chanceCaptcha
Piosenkę Gotye Giving Me A Chance przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Giving Me A Chance, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Giving Me A Chance. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Giving Me A Chance w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.