Making Mirrors


Dreamt of a doorway
That opened to everything
And I'm reaching towards it
Drifting backwards

Drawing the curtains
Windows inside my head
Maybe I'm only
Making mirrorsCaptcha
Liedje Gotye Making Mirrors is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Making Mirrorsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye Making Mirrors downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Making Mirrors in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.