Making Mirrors


Dreamt of a doorway
That opened to everything
And I'm reaching towards it
Drifting backwards

Drawing the curtains
Windows inside my head
Maybe I'm only
Making mirrorsCaptcha
Piosenkę Gotye Making Mirrors przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Making Mirrors, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Making Mirrors. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Making Mirrors w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.