True To You


I'll be true to you (x4)

Another former lover man
Come crawlin' back again
So you wanna make it good
You say you needa be understood
Well you should know
There can't be no understandin'
When all you got's demandin'

Well you've shown me you can stay
Well away from me
And you do so happily
So I thought that you would know
Just where you can go

I won't be here when
You do it again

So you say this time this thing will last
So why you wanna do it all so fast
I think you're tryin' to relive the past
Ain't no use you prayin'
Are you hearin' what I'm sayin'?

I won't be here when
You do it againCaptcha
Liedje Gotye True To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied True To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye True To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje True To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.