What Do You Want?


What do you want?
What do you want from us?
To ask you this much is just a matter of trust
Not an affront
What do you want?

Few here'd be true to your point of view
If they knew
What you want
Who here would choose
To walk in those shoes
Even you can't

So what do you want?
What do you want from us?

What do you want
What do you want that you cannot say
Show us the faith we're supposed to display
Come what may…
You can't!

So what do you want?
What do you want from us?
It's a matter of trust
That you tell us just
What you want from usCaptcha
Liedje Gotye What Do You Want? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Do You Want?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gotye What Do You Want? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Do You Want? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.