Freakin' Out


Nothing to see, nothing to hear
Nothing to be, nothing to fear
Nothing to prove, nothing to say
Nothing to loose, nothing to gain
Nothing to feel, nothing to hate
Nothing is real, it's all too late
What do you do when nothing's wrong?
Ain't got a clue, ain't got no song

CHORUS:
Yeah I'm foaming at the mouth
Yeah I'm mad without a doubt
Cause I'm really freaking out
And I'm going out of my mind
TV got me going blind
And I'm really freaking out!

Hey man, you think you got it made
Groovin' your stink on your Fender bass
Got on your aviators shades
Yeah man your looking really ace
So what the hell you doing here?
Filling the space between my ears
Why don't you all disappear
The price of your friendships way too dear

REPEAT CHORUS

Nothing to see, nothing to hear
Nothing to be, nothing to fear
Nothing to prove, nothing to say
Lala lala lala la lay

REPEAT CHORUSCaptcha
Liedje Graham Coxon Freakin' Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Freakin' Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon Freakin' Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Freakin' Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.