Songtekst van Graham Coxon: Standing On My Own Again

Standing On My Own Again


Standing on the shore watching our ship go down
Sinking in the sand and I can't turn around
Future's looking black and it's a sight to see
Just a thousand grey waves crashing over me
Just a thousand grey waves breaking over me

Now it's happening to me
Why can't I ever see?
Am I gonna let you leave without a sound?
Watching 'til you're out of sight
Dreaming I did something right
Standing on my own again

Water in my lungs and it's a pain to breathe
Salt is in my eyes and it's a pain to see
I can't stand the pressure though you think I can
Just don't wanna see it going down the pan
Just don't wanna see it going down the pan

Now it's happening to me
Why can't I ever see?
Am I gonna let you leave without a sound?
Pushing you to your wit's end
Guess I'm gonna lose a friend
Standing on my own again

Now it's happening to me
Why can't I ever see?
Am I gonna let you leave without a sound?
Watching 'til you're out of sight
Dreaming I did something right
Standing on my own againCaptcha
Liedje Graham Coxon Standing On My Own Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Standing On My Own Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon Standing On My Own Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Standing On My Own Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.