Songtekst van Graham Coxon: I Can't Look At Your Skin

I Can't Look At Your Skin


You've got a bug in your body
And an itch in your head
Shooting looks down every street
Hoping there's someone to meet, do you care?

You better start making changes
Before they put you away
Shooting looks down every street
Feral kid with no beliefs (on the recorded versionCaptcha
Liedje Graham Coxon I Can't Look At Your Skin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Look At Your Skinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Graham Coxon I Can't Look At Your Skin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Look At Your Skin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.