Haunted


Season of the undead nears
lying waiting the rite
spiritual visions appear
to fulfill the prophecy

These walls stained
by blood of immortality
haunted through centiries
by souls of morality

Laid down to rest
in unholy ground
ancient creation man
supposed to never appear

These walls stained
by blood of immortality
haunted through centiries
by souls of morality

Season of the undead nears
lying waiting the rite
spiritual visions appear
to fulfill the prophecy

These walls stained
by blood of immortality
haunted through centiries
by souls of moralityCaptcha
Liedje Grave Haunted is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hauntedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Haunted downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Haunted in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.