Soulless


In my dominion I control the weak
And in vain in pain they turn the other cheek
I'm soulless
In my dominion I tear their soul apart
Pure eternal hate run through my soulless heart
I'm soulless
I'm soulless to the core, I'm 666
I am your death I am the crucifix
On which you are nailed
Their pain makes me strong
I breathe from their fear
I am the one man call wrong
I laugh at their ears
I live where angels cry
I make them suffer my sin
Screams released in agony
As I undress them from skin
In my dominion blood will always reign
I damn your soul to everlasting pain
I'm soulless
I'm soulless to the core, I'm 666
I am your death I am the crucifixCaptcha
Liedje Grave Soulless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Soullessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Soulless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Soulless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.