Extremely Rotten Flesh


Bodies rotting
faces dark
sent in forever fear
all your flesh will rot

Rotten corpse,
dead in cruelty and pain
to end up in this special way
Extremely rotten flesh

Trapped in a wooden case
slaughtered at birth you died
the fault of a deformed face
you have to die

Bodies rotting
faces dark
sent in forever fear
all your flesh will rot

Rotten corpse,
dead in cruelty and pain
to end up in this special way
Extremely rotten fleshCaptcha
Liedje Grave Extremely Rotten Flesh is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Extremely Rotten Fleshmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave Extremely Rotten Flesh downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Extremely Rotten Flesh in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.