In Love


You lie so nice in front of me
As I brought you from your grave
You lost some skin and a lot of weight
But still you look sexy in your new shape

People blame me for being insane
But I am just in love
Why doesn't anybody understand
That sickness is my command

Every morning I think you are there
I ca still feel the warmth from your body
I've missed you for far too long
That's why I bring you back where you belong

People blame me for being insane
But I am just in love
Why doesn't anybody understand
That sickness is my command

I have thoughts of commit suicide
So I can be where you are now
Where you are I want to be
That's why I bring you back to me

When we get home, I'll split your legs
On this dark day of desecration

I love you as much now as back then
When you were alive and loving wife
After this I'll try again
To pull the trigger and make my dayCaptcha
Liedje Grave In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grave In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.