Don?t Put It Down


Don't Put it Down

Om mane padme om
On mane padme om
Folding the flag means taking care of the nation
Folding the flag is putting it to bed for the night
I fell through a hole in the flag
I'm falling through a hole in the flag
Help!

Don't put it down
Best one around
Crazy for the red blue and white
Crazy for the red blue and white

You look at me
What do you see
Crazy for the white red and blue
Crazy for the white red and blue

Cause I look different
You think I'm subversive
Crazy for the blue white and red
Crazy for the blue white and red

My heart beats true
For the red white and blue
Crazy for the blue white and red
Crazy for the blue white and red
And yellow fringe
Crazy for the blue white red and yellowCaptcha
Liedje Hair Don?t Put It Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don?t Put It Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Don?t Put It Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don?t Put It Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.