Songtekst van Indiana Bible College: The Greatest Name

The Greatest Name


[Verse 1]

What is the Name above every name
Jesus, Jesus, Jesus
What is the Name above every name
Jesus, Jesus, Jesus
Power, healing, deliverance in His name
Yes

[Verse 2 ]

What is the Name above every name
Jesus, Jesus, Jesus
What is the Name above every name
Jesus, Jesus, Jesus
Power, breakthrough, miracles in His name
Yes

[Verse 3]

Something happens when I call on the name of
Jesus, Jesus, Jesus
Something happens when I call on the name of
Jesus, Jesus, Jesus
Power, healing, deliverance in His name
Yes
Power, breakthrough, miracles in His name
Yes

[Tag]

El Shaddai
In that Name
Jehovah Jireh
In that Name
Jehovah Nissi
In that Name
Jehovah Shalom
In that Name

In that NameCaptcha
Liedje Indiana Bible College The Greatest Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Greatest Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College The Greatest Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Greatest Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.