Worship Him


[Verse 1] 2x

We worship, and we honor You
We praise You
In spirit and in truth
We worship You
We worship You

[Chorus] 2x

The truth shall make us free
Free to praise the Almighty
Our hearts are open to You
To praise You in spirit and
The truth shall make us free
Free to praise the Almighty
Our hearts are open to You
To praise You in truth

[Tag] Unison 1x

We glorify
We magnify You
We worship in spirit and in truth
We lift Your name
We will proclaim You
We worship in spirit and in truth

[Sopranos]

We glorify
We magnify You
We worship in spirit and in truth
We lift Your name
We will proclaim You
We worship in spirit and in truth

[Alto]

They that worship Him
Must worship Him in spirit and in truth

[Tenor]
Now is when the true worshippers
Shall worship in spirit and in truthCaptcha
Liedje Indiana Bible College Worship Him is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Worship Himmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Indiana Bible College Worship Him downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Worship Him in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.